Members Club

Bujinkan New Zealand

Contact Number – 021934530

Email – simon.gaunt@xtra.co.nz

Website – www.bujinkannewzealand.net

Samurai-Arts
ITF Tae Kwon Do
WTF Tae Kwon Do
Counties Shotokan Karate
Kyokushin Karate
Institute of Aikido N.Z.
Lion Budokan Karate International
Sabaki Karate

Sabaki Karate

Riai Aikido
Seishinkan Bujutsu
Combat Jujitsu Hamilton